DOLAR 32,5150 % -0.02
EURO 34,9913 % 0.25
STERLIN 41,4502 % 0.21
FRANG 36,7986 % 0.02
ALTIN 2.432,11 % -0,13
BITCOIN 64.946,01 -0.298

Haber-Sen: “PTT Emekçileri Köle Değildir”

Yayınlanma Tarihi : Google News
Haber-Sen: “PTT Emekçileri Köle Değildir”

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), PTT emekçilerine uygulanan keyfi ve hukuksuz uygulamalara tepki göstererek basın açıklamasında bulundu.

Haber-Sen Adana İl Temsilciliği adına açıklamayı okuyan  7 No’lu Şube Basın Yayın Sekreteri Gülcan Aydin şunları kaydetti;

“PTT; hukuksuz ve keyfî uygulamalarla is barışını bozarak, emekçiler için iş yerini ve mesaiyi çekilmez hale

getirmiştir. Sürekli hale gelen baskılar emekçilerin huzurunu ve sağlığını bozmaktadır. Posta dağıtıcısı

emekçiler uzun süredir “sayı dayatması” ve ” isteği dışında cumartesi çalıştırması” baskısıyla karşı karşıya

kalmaktadır. Tüccar hesabı, kâr -zarar mantığının kamu kurumlarında yeri yoktur, olamaz! 183 yıllık

kurumun nasıl keyfi ve hukuksuz biçimde yönetildiği PTT emekçileri tarafından iyi biliniyor. Tüm kamuoyu

PTT emekçisinin yaşadığı bu baskı, dayatma, hukuk dışı uygulamaları bilmeli ve öğrenmeli.

PTT ‘de 2018 yılından bu yana personel alımı yapılmadığı için eksik personelle verilen kamu hizmeti ister

istemez aksamaktadır. Bir personelden iki, üç kişinin yapacağı işi isteyenler, bunu yerine getirmeyen

personele disiplin kırbacını çıkarmaktadır. Personel eksikliğini gidermesi gereken PTT yönetimi, artan iş

yükü altında ezilen PTT emekçilerine angarya çalışmayı dayatarak Anayasal suç işlemektedir.

Fazla çalışma ancak zorunlu ve istisnai hallerde yaptırılabilecekken, bu durum PTT de sürekli hale gelerek

emekçiler için bir zulme dönüşmüştür. PTT yönetimi dağıtıcılara hafta sonu tatillerinde de çalışma

yaptırmaktadır. Cumartesi günü çalıştırma isteğe bağlı değil tüm emekçilere sürekli dayatılan bir uygulama

haline gelmiştir.

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinde Sözleşmeli personelin haftalık çalışma

süresinin 40 saat olduğu yazar. 30. maddesinde ise fazla çalışma şu şekilde düzenlenmiştir. Düzenlemede

şöyle yazmaktadır;

“Madde 30 – Sözleşmeli personele;

  1. a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde

yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma

ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel

sayısının% 5’ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin %

15’ini geçemez.” denilmektedir.

Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere normal çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılabilmesi ancak

zorunlu ve istisnai hallerde mümkün olmaktadır. Yine aynı maddede fazla çalıştırma yapılacak personel

sayısı da sınırlanmıştır. Bu düzenlemenin amacı çalışanların keyfi bir şekilde fazla çalıştırılmasının,

dolayısıyla yaşanacak hak kayıplarının engellenmesidir. Çalışanların haklarını korumak amacıyla yapılan bu

düzenlemeye rağmen zorunlu ve istisnai bir hal olmadığı halde, isteği olsun olmasın tüm personel her

Cumartesi mesaiye çağırılıp çalışmaya zorlanmaktadır.

Cumartesi çalışması PTT Genel Müdürlüğü tarafından rutin bir çalışma şekline getirilmiş durumdadır.

Cumartesi çalışmak istemeyen posta emekçileri dilekçeler vermişlerdir. Kurum tarafından kanun, yasa ve

yönetmeliklerde yeri olmayan cevaplar verilmektedir. PTT, kamu diline yakışmayan bu cevaplar da üstü

kapalı emekçileri tehdit etmeyi de unutmamıştır. Buna

rağmen çalışmak istemeyen posta emekçileri dava yoluna gitmiş ve davayı kazanmışlardır. Kurum davayı

kazanan emekçileri cezalandırma yoluna giderek emekçileri cumartesi çalışması olmayan işyerlerine

sürgün etmiştir. Bu durumu kabul etmiyor ve bu hukuksuzluğu uygulayan zihniyetle mücadele edeceğimizi

buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sürgün bir insanlık suçudur. Sürgün aile bütünlüğünün

bozulmasıdır. Bu yüzden tüm hukuksuz yer değiştirmeler derhal son bulmalıdır.

Emekçilerin haklarını aramak sendikaların asli görevleridir. Sendikamız yapılan hukuk dışı

uygulamalara karşı mücadele ederek bu hukuksuzluklara karşı kazanımlar elde etmektedir. Fakat

PTT bu hukuki kararların gereklerini yerine getirmemektedir. Anayasal düzlemde bu kararların

gereklerini yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanması gerekir. Bizde buradan

sesleniyoruz… Sorumluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bir an önce soruşturmalar

açılmalıdır. Hiçbir kişi ya da kurum hukuktan üstün değildir. PTT de hukukun üstünlüğüne uymak

ve gereğini yerine getirmek zorundadır.

PTT Genel Müdürlüğünün PTT Başmüdürlüklerine verdiği talimatlar ile dağıtıcıları baskı altına

alma ve angarya iş dayatarak ya da yapabileceğinden fazla iş isteyerek huzursuz etme anlayışı her

geçen gün artarak devam etmektedir. 60 teslim ile başlayan sayı dayatması 120-130 gönderiye

çıkartılmış ve büyük çoğunluğunun teslim edilmesi yönünde mobbinge varacak düzeyde

sistematik baskı mekanizması devreye konulmuştur.

Posta mevzuatı gereğince, bir posta gönderisinin alıcısının adresten ayrılması durumunda iade

edilmesi, mesai saatleri içerisinde adresinde bulunmadığı durumlarda ise ihbarlı gönderi olarak

işlem görmesi gerekmektedir. Ancak PTT yönetimi iade, ihbarlı ve sevk edilen gönderiler için

harcanan emeği görmezden gelip, tüm gönderilerin tesliminin sağlanmasını istemektedir. Bu,

açıkça mevzuat dışı çalışmaya zorlamak ve suça teşvik etmektedir.

Mücadelemiz tüm emekçiler içindir… Emeğimizi yok sayan, güvencesiz çalışma koşullarını

dayatan, iş barışını bozan baskı mobbing ve ayrımcılığa karşı tüm emekçileri KESK Haber-Sen de

mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Kendini hukuktan üstün görenler şunu iyi bilmeli ve

anlamlıdır. BİZLER KAPIKULU DEĞİL KAMU HİZMETİ VEREN EMEKÇİLERİZ ”