DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN

Adana’da Beyaz Yürüyüş: “Zor zamanlardan çıkamadık”

Yayınlanma Tarihi : Google News
Adana’da Beyaz Yürüyüş: “Zor zamanlardan çıkamadık”

Adana’da Beyaz Yürüyüş gerçekleştiren sağlık emekçileri, “Zor zamanlardan çıkamadık” deyip, verilen sözlerin ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Adana Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi, “Şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam için” Beyaz Yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş çok sayıda hekim ve sağlık emekçisinin yanı sıra DEM Parti ile CHP yöneticileri de destek verdi.

Beyaz önlüklerle Kasım Gülek Köprüsünde bir araya gelen kitle alkış, zılgıt, ıslık ve “Çetelere değil sağlığa bütçe”,”Gitmiyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis helikopterinin alan etrafından tur atması dikkat çekti

Açıklamada ortak basın metnini ATO Başkanı Dr. Ahmet Suntur, okudu. “Zor zamanlardan çıkamadık” diyen Suntur, depremin üzerinden geçen süreye dikkat çekerek, “Geçen yıl bugün sizlere Adıyaman Saat Kulesinin altında, saat 04:17’de durmuşken, bir mendil niye kanar diye sormuştuk Cansever’ce. Şimdiyse, yönetilemeyen, kısmen ertelenen ekonomik krizin ayak sesleri yükselip, üzerinden bir yıldan fazla zaman geçen depremin toplum sağlığına dönük etkileri hafifletilemez, pandeminin artçı etkileri sürüp, insanlarımız pek çok kronik sağlık sorunu ile kalakalmış, yoksulluk daha da derinleşmişken, demokrasi, hukuk, insan hakları ve ifade özgürlüğü her geçen gün ağır darbeler alıyor. Peki biz hekimler; yok sayıldığımız, tüketim nesnesine dönüştürülen sağlığın araçları olarak tepe tepe kullanıldığımız, ölümüne çalıştırıldığımız, emeğimizin değersizleştirildiği koşullarda neler yapabiliriz, bu zorlukların üstesinden birlikte gelebilir miyiz?” diye sordu.

“Tüm maddelerin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için de elimizden geleni yaptık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sık sık sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verip, yapmadığını dile getiren Suntur, “Ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmekle yetinemeyeceklerini bu 14 Martta bir kez daha hatırlatalım o halde! Halk sağlığına zararlı ne varsa torbaya atıp çıkarıverdikleri bir kanunla, sağlık emekçilerini de köleleştiren bir düzeni yerleşik hale getirme çabaları hız kesmezken, Türk Tabipleri Birliği olarak son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla Meclis’teki partilere sunduk ancak ne yazık ki Meclis’te gündeme dahi alınmadı. Elbette bu torbanın içinde bütün toplumun sağlık hakkını yok sayan ve bizleri aba altından artık çıkardıkları sopalarla tehdit eden tüm maddelerin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için de elimizden geleni yaptık” dedi.

Son olarak ise Suntur taleplerini şöyle sıraladı:

” *Şimdi de 14 Mart’a giderken 14 talebimizle yeniden hatırlatıyoruz: TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

* Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

* Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

* Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

* Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

* Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

* Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

* Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

* Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

* Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

* Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

* Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.,

* Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

* Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir. Bu 14 Mart’ta da mücadelemiz için 14 talebimizi sizlerle paylaştık, birlikte seslenmeye, eylemeye devam edeceğiz.”